Bepaling van de ernst van COPD -ziektelast

Lees voor

Intake

 

De ernst van de aandoening COPD wordt aangeven door de mate van luchtwegobstructie en door de ervaren gezondheidsproblemen (klachten, beperkingen, longaanvallen en voedingstoestand). De ernst wordt ingedeeld in de categorieën lichte en verhoogde ziektelast. Het verschil tussen lichte en verhoogde ziektelast wordt bepaald door de afwezigheid (lichte ziektelast) of aanwezigheid van één of meer van de volgende criteria (verhoogde ziektelast) in onderstaande tabel. 

De overgang naar een verhoogde ziektelast is een glijdende schaal. Bij verhoogde ziektelast is meestal intensieve begeleiding nodig in de tweede of derde lijn om de behandeldoelen te halen.

  • MRC Medical Research Council dyspnoe schaal (range 1-5);
  • CQ Clinical COPD Questionnaire (range 0-6)
  • Bij monitoring: gebruik voor bepalen van de ziektelast de laatste spirometrie-uitslag.