Bepaling van de ernst van COPD -ziektelast

Intake


De ernst van de aandoening COPD wordt aangeven door de mate van luchtwegobstructie en door de ervaren gezondheidsproblemen (klachten, beperkingen, longaanvallen en voedingstoestand). De ernst wordt ingedeeld in de categorieën: lichte, matige en ernstige ziektelast. Het verschil tussen lichte en matige ziektelast wordt bepaald door de afwezigheid (lichte ziektelast) of aanwezigheid van één of meer van de volgende criteria (matige of ernstige ziektelast) in onderstaande tabel.

De overgang van matige naar ernstige ziektelast is een glijdende schaal. Bij ernstige ziektelast is meestal intensieve begeleiding nodig in de tweede of derde lijn om de behandeldoelen te halen.