Diagnostiek

Doel van deze fase is om de diagnose astma en/of COPD te stellen bij patiënten met een vermoedelijke chronische luchtwegaandoening. Diagnose wordt gesteld aan de hand van:

  • Anamnese
  • Vragenlijsten (ACQ, ACT, CCQ en/of MRC)
  • Longfunctieonderzoek


Bij twijfel over de diagnose is voorafgaand aan inclusie in de keten een consult van de longarts nodig. Zie hiervoor ook het wisselprotocol. Het is belangrijk dat de longarts een totaalbeeld van de patiënt heeft.

Handige links: