Voetonderzoek

Ketenzorg Friesland heeft met een aantal podotherapeuten overleg gehad over de verwijzing naar de podotherapeut en terugkoppeling van het voetonderzoek door de podotherapeut aan de huisartsenpraktijk.

De podotherapeut is geen gecontracteerde ketenpartner binnen de keten, maar voor ketenzorgpatiënten wordt wel verwezen naar de podotherapeut. Wanneer het voetonderzoek door de podotherapeut wordt gedaan, hoeft de POH dit niet ook te doen. Wel is het van belang dat in het KIS wordt geregistreerd dat de patiënt het voetonderzoek heeft gehad. Dit gebeurt nu niet altijd. Als de podotherapeut een terugkoppeling geeft van het voetonderzoek, gaat dit niet via het KIS. De huisartsenpraktijk moet de terugkoppeling zelf nog verwerken in het KIS, maar dit gebeurt niet altijd.  Ook komt het voor dat de huisartsenpraktijk geen terugkoppeling ontvangt, waardoor het voetonderzoek niet kan worden geregistreerd in het KIS.  In deze gevallen is niet duidelijk of de patiënt een voetonderzoek heeft gehad. De indicator voor het voetonderzoek geeft dan een vertekend beeld, omdat de zorg wel is verleend, maar niet is geregistreerd.

De podotherapeuten werken niet in het KIS, omdat zij al met verschillende andere systemen werken voor hun zorgverlening en de registratie daarvan. We hebben met de podotherapeuten het volgende afgesproken voor verbetering van de registratie van het voetonderzoek:

  • wanneer een patiënt bij podotherapeut komt, zal het jaarlijkse uitgebreide voetonderzoek door de POH kunnen vervallen.
  • van elke  jaarlijkse controle / voetonderzoek stuurt de podotherapeut een verslag naar de huisartsenpraktijk via Zorgmail.
  • De podotherapeut vermeldt bovenaan in ‘onderwerp’ van mail de naam en geboortedatum patiënt.
  • De huisartsenpraktijk zorgt dat de terugkoppeling van de podotherapeut terecht komt bij de POH
  • Op basis van de terugkoppeling van de podotherapeut registreert de POH het voetonderzoek in het KIS.

Terugkoppeling loopt via Zorgmail tenzij de podotherapeut met de huisartsenpraktijk anders is overeengekomen.
Ketenzorg Friesland gaat in overleg met KIS-leverancier Vital Health bekijken hoe de POH in het KIS zo eenvoudig mogelijk kan vastleggen dat de podotherapeut het voetonderzoek uitvoert en wat de uitkomst daarvan is.
Met vragen over het voetonderzoek kunt u terecht bij Mariëlle Wijmenga, gespecialiseerd verpleegkundige DM2 binnen het kwaliteitsteam, e-mail: m.wijmenga-betten@ketenzorgfriesland.nl.