Organisatie

Ketenzorg Friesland

Ketenzorg Friesland is een besloten vennootschap zonder winstoogmerk en is onderdeel van Dokterszorg Friesland. Aandeelhouder van Dokterszorg Friesland is de Friese Huisartsen Vereniging (FHV).

Management

Martijn van der Werff, Raad van Bestuur Dokterszorg Friesland
Margreet Euwes, manager Ketenzorg Friesland
Christiane Mombeck, management assistent

Medewerkers stafkantoor Heerenveen

Kwaliteit:
Ageeth Hodes - van der Zee, adviseur kwaliteit en beleid
Hil Dijkstra, medisch adviseur kwaliteit en beleid
Mariëlle Wijmenga-Betten, diabetesverpleegkundige
Marjan Veltman, Astma-/COPD-deskundige en projectleider ouderenzorg
Ellen van der Veen, projectleider GLI en Leefstijl
Geert Helder, projectleider OPEN 

Financiële administratie en interne controle:
Greetje Dobbinga, adviseur administratieve organisatie en interne controle (AO/IC)

Regio Adviseurs Chronische Zorg:
Ingrid Roerdinkholder, coördinerend regio adviseur
Roelina Ausma, regio adviseur
Nienke de Vries, regio adviseur

Zorgadministratie:
Martje de Vries, medewerker zorgadministratie
Marjolein Schaap, medewerker zorgadministratie
Pier Broersma, medewerker zorgadministratie

ICT:
Irene Haveman, functioneel beheerder KIS

Samen werken wij voor
 • 146 aangesloten huisartsenpraktijken in Friesland
 • ruim 500.000 patiënten, waarvan:
  • 21.000 patiënten meedoen met zorgprogramma DM2
  • 2.500 patiënten meedoen met zorgprogramma COPD
  • 35.000 patiënten meedoen met zorgprogramma CVRM
  • 3400 patiënten meedoen met zorgprogramma Astma
 •  meer dan 100 ketenpartners, zoals:
  •  diëtisten
  •  fysiotherapeuten
  •  medisch specialisten
  •  gespecialiseerde verpleegkundigen
  •  laboratoria