Organisatie

Lees voor
Ketenzorg Friesland

Ketenzorg Friesland is een besloten vennootschap zonder winstoogmerk en is onderdeel van Dokterszorg Friesland. Aandeelhouder van Dokterszorg Friesland is de Friese Huisartsen Vereniging (FHV).

Wij werken met een klein, hecht team onder leiding van de manager Ketenzorg Friesland.  

Samen werken wij voor
  • vrijwel alle huisartsenpraktijken in Friesland
  •  meer dan 100 ketenpartners, zoals:
    •  diëtisten
    •  fysiotherapeuten
    •  medisch specialisten (oogartsen, longartsen, internisten)