Menu

Vraag jij je ook wel eens af hoe je je boodschap over kunt brengen op je patiënten? Heb jij de training Motiverende Gespreksvoering (MGV) gevolgd, maar vind jij het ook lastig om MGV toe te passen in de praktijk?

Onlangs hebben wij alle praktijkondersteuners/ - verpleegkundigen via een flyer geïnformeerd over de mogelijkheid om een coach Motiverende Gespreksvoering (MGV) te ontvangen. Drie collega’s vertellen over hun ervaring met coaching motiverende gespreksvoering.

Heleen Oldenburger, praktijkverpleegkundige huisartsenpraktijk It Noard te Sneek:
“Judith was bij de consulten aanwezig om mij te coachen in MGV. Het was prettig om Judith in de spreekkamer erbij te hebben zowel de patiënt als ik hebben dit zo ervaren. Ondanks dat het een “beetje spannend” is dat er iemand meekijkt tijdens een consult heb ik het wel als heel leerzaam ervaren. Mijn leerdoel was het reflecteren meer te gebruiken. Door Judith werd mij duidelijk dat ik meer open vragen kan stellen zodat ik daarna beter kan reflecteren op wat de patiënt zegt. De waaier van motiverende gespreksvoering biedt mij hierbij een mooi handvat. Ik heb me na het coaching gesprek voorgenomen om ieder consult een bewuste open vraag te stellen. Judith was enthousiast en duidelijk in haar coaching, ze heeft mij een spiegel voorgehouden. Ik herkende mij in haar feedback en kon hier op een vriendelijke manier met haar over sparren. Ik ben blij met de nieuwe afspraak in maart zodat we, hopelijk, verbetering in MGV technieken zien”.

 

Annet Veenstra, praktijkverpleegkundige huisartsenpraktijk De Weme te Menaldum:
“Bea heeft op een dinsdagmiddag 2 consulten meegekeken, ik vond het erg spannend dat ze meekeek. Ik wil graag sterker worden in motiverende gespreksvoering dus alle tips/adviezen zijn welkom. Het eerste gesprek was een patiënt die moeilijk was te stimuleren in zelfmanagement. Bea gaf mij feedback hoe ik dit het beste kon "aanpakken" en welke gesprekstechnieken ik kon toepassen. De tweede patiënt doet veel zelfmanagement, wat hij doet is goed. Bij deze patiënt moet je met de juiste onderbouwing en argumenten komen om zijn gedrag te veranderen. Hij komt steeds terug op het spreekuur en heeft een klik met mij, dat vind ik het belangrijkst. Ook wil ik graag weten hoe ik over kom bij de patiënten, Bea kon mij een spiegel voorhouden wat ik erg prettig vind. Ook gaf ze me tips over de gespreksvoering met de huisarts. Ik heb het als erg prettig ervaren en ik kijk uit naar de volgende coaching. Het is niet dat je iets fout doet, het zijn handvaten, je zelf weer opfrissen.”


Ellen Flisijn, praktijkondersteuner huisartsenpraktijk Ten Wolde te Leeuwarden:
“Ik heb de coaching-sessie van Jeltje Minnesma als positief ervaren. Jeltje heeft oog voor wat er goed gaat in de communicatie tijdens een consult en weet dit te benoemen. Ook weet zij een brug te slaan naar het oplossingsgerichte coachen waardoor zij aanzet tot nadenken over de mogelijkheden wat betreft dit onderwerp. Zij liet mij zien dat je, als je oog hebt voor de successen die een patiënt in het verleden heeft behaald, daar op kunt voortborduren om gedragsverandering uit te lokken. Ik vond het prettig dat Jeltje dit eruit wist te pikken, want zelf had ik deze mogelijkheid nog niet gezien. Het is de bedoeling dat ik nog verder met Jeltje in gesprek ga over de mogelijkheden om het oplossingsgerichte coachen toe te passen en ik ben hier dan ook heel nieuwsgierig naar.”


Vind je het ook eng dat iemand met je meekijkt? 
18 collega’s gingen je voor, de meeste collega’s hebben gelijk een vervolgafspraak met de coach gepland. Ben je ook geïnspireerd geraakt door de ervaringen van je collega’s? Wil je meer informatie of een afspraak maken voor coaching? Stuur dan een e-mail naar info@ketenzorgfriesland.nl. o.v.v. MGV Coach.